Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Zabezpieczenia techniczne na stacjach, dworcach, przejazdach kolejowych, ochrona osób i mienia, przeciwdziałanie terroryzmowi, cyberbezpieczeństwo – to tylko niektóre zagadnienia, które omówili uczestnicy spotkania z cyklu „Debata z Kurierem”, poświęconej bezpieczeństwu pasażera, która odbyła się w Warszawie. Przedstawiciele przewoźników pasażerskich i towarowych, Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP SA oraz branżowi eksperci zgodzili się, że jedną Read more about Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym[…]

Wspólny Bilet

Stworzenie platformy informatycznej do wspólnego biletu dla różnych przewoźników kolejowych nie stanowi problemu. Wyzwaniem są kwestie organizacyjne, prawne i finansowe integracji taryfowej przewoźników – uważają uczestnicy Debaty z Kurierem. Start wspólnego biletu dla różnych przewoźników kolejowych jest zapowiadany od kilku lat. W ubiegłym roku ruszyły prace zespołu powołanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, którego zadaniem Read more about Wspólny Bilet[…]

Pojazdy szynowe: kupno czy modernizacja?

Kiedy kupować pojazdy kolejowe, a kiedy je modernizować? Jakie bariery przeszkadzają przewoźnikom w inwestowaniu w tabor? Co należy zrobić, aby wymiana lokomotyw, wagonów, zespołów trakcyjnych przebiegała z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku? – na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania z cyklu „Debata z Kurierem” poświęconego inwestycjom taborowym, które odbyło się dzisiaj w Warszawie. Uwarunkowania Read more about Pojazdy szynowe: kupno czy modernizacja?[…]

Przewoźnicy kolejowi – stawki dostępu do infrastruktury kolejowej

Międzygałęziowy udział przewozów kolejowych spada. Leakkie ożywienie mamy w przewozach pasażerskich. Pojawiają się opinie, że wpływ na to mają wysokie stawki dostępu do infrastruktury, które obniżają konkurencyjność kolei. Takie stwierdzenie padło m.in. w analizie UTK dotyczącej transportu intermodalnego. O stawkach dostępu rozmawiają uczestnicy Debaty z Kurierem. – Analizy, które prowadzimy wskazują, że przyrost pracy przewozowej Read more about Przewoźnicy kolejowi – stawki dostępu do infrastruktury kolejowej[…]

Ciche hamulce – korzyści dla środowiska, zagrożenia dla konkurencyjności kolei

Już kilkanaście lat temu eksperci z grupy roboczej Komisji Europejskiej stwierdzili, że należy ograniczyć hałas emitowany przez transport kolejowy. Jednak dopiero w 2008 r. Bruksela wydała rozporządzenie mówiące o konieczności wyposażenie wagonów towarowych w cichsze hamulce, będące jednym z najbardziej efektywnych pod względem kosztów rozwiązań. Zgodnie z założeniami polscy przewoźnicy muszą dostosować się do nowych Read more about Ciche hamulce – korzyści dla środowiska, zagrożenia dla konkurencyjności kolei[…]

Symulator pracy maszynisty

Z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać prawo, zgodnie z którym każdy maszynista będzie musiał przejść odpowiednie szkolenia na symulatorze. To oznacza, że każdy z nich co roku na trzy godziny usiądzie do wirtualnej jazdy pociągiem. Wymóg ten, to nie tylko krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa kolejowego, ale również podniesienia kwalifikacji maszynistów. Ćwiczenia na symulatorze pozwalają Read more about Symulator pracy maszynisty[…]

Transport kolejowy – ochrona danych w cyberprzestrzeni

W coraz bardziej zinformatyzowanym świecie transport szynowy, na równi z innymi dziedzinami życia i gospodarki, jest narażony na ataki hakerów. Każdy taki incydent może doprowadzić do poważnej destabilizacji systemu kolejowego, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi. Jednak świadomość niebezpieczeństw płynących z cyberprzestrzeni wciąż jest niska. Aby to zmienić niezbędna jest wspólna platforma komunikacji i transferu wiedzy Read more about Transport kolejowy – ochrona danych w cyberprzestrzeni[…]

Problemy certyfikacji w transporcie – tabor kolejowy

Wyzwania dotyczące interoperacyjności taboru dotyczą nie tylko nowych pojazdów, ale także tych, które są eksploatowane i poddawane modernizacji. Problemy związane z certyfikacją taboru poruszyli uczestnicy „Debaty z Kurierem”, która odbyła się 24 sierpnia w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele PKP PLK S.A., Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Pojazdów Szynowych Read more about Problemy certyfikacji w transporcie – tabor kolejowy[…]