Symulator pracy maszynisty

Z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać prawo, zgodnie z którym każdy maszynista będzie musiał przejść odpowiednie szkolenia na symulatorze. To oznacza, że każdy z nich co roku na trzy godziny usiądzie do wirtualnej jazdy pociągiem. Wymóg ten, to nie tylko krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa kolejowego, ale również podniesienia kwalifikacji maszynistów. Ćwiczenia na symulatorze pozwalają Read more about Symulator pracy maszynisty[…]

Transport kolejowy – ochrona danych w cyberprzestrzeni

W coraz bardziej zinformatyzowanym świecie transport szynowy, na równi z innymi dziedzinami życia i gospodarki, jest narażony na ataki hakerów. Każdy taki incydent może doprowadzić do poważnej destabilizacji systemu kolejowego, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi. Jednak świadomość niebezpieczeństw płynących z cyberprzestrzeni wciąż jest niska. Aby to zmienić niezbędna jest wspólna platforma komunikacji i transferu wiedzy Read more about Transport kolejowy – ochrona danych w cyberprzestrzeni[…]

Problemy certyfikacji w transporcie – tabor kolejowy

Wyzwania dotyczące interoperacyjności taboru dotyczą nie tylko nowych pojazdów, ale także tych, które są eksploatowane i poddawane modernizacji. Problemy związane z certyfikacją taboru poruszyli uczestnicy „Debaty z Kurierem”, która odbyła się 24 sierpnia w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele PKP PLK S.A., Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Pojazdów Szynowych Read more about Problemy certyfikacji w transporcie – tabor kolejowy[…]

Bezpieczeństwo pasażera w transporcie szynowym

Dzięki wysiłkom inwestycyjnym i szkoleniowym podejmowanym przez PKP PLK i przewoźników, zaangażowaniu funkcjonariuszy SOK i pracowników UTK, a także nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, bezpieczeństwo na kolei rośnie z roku na rok. Świadczy o tym mniejsza liczba wypadków i niepożądanych zdarzeń. Niemniej, pozostaje wiele do zrobienia w kwestii edukacji, prewencji oraz penalizacji. Potrzebna jest również integracja i Read more about Bezpieczeństwo pasażera w transporcie szynowym[…]

Inwestycje w polską infrastrukturę kolejową – zmiany w zamówieniach publicznych

Przedstawiciele firm wykonawczych uczestniczący w spotkaniu z cyklu „Debata z Kurierem” zaapelowali do PKP Polskich Linii Kolejowych o zdecydowane przyspieszenie realizacji programu inwestycyjnego. W przeciwnym razie branżę czeka kryzys, który będzie groził nawet utratą unijnych środków. PLK tłumaczą, że poprzedni zarząd, zajęty rozliczaniem perspektywy budżetowej 2007-2013, nie przygotował projektów. – Musieliśmy to nadrobić. W efekcie Read more about Inwestycje w polską infrastrukturę kolejową – zmiany w zamówieniach publicznych[…]

Interoperacyjność kolei w Polsce

Tylko poprzez zgodność techniczną oraz spójność wszystkich procedur możemy stworzyć jednolitą europejską sieć kolejową. Przejrzysty i niesprawiający problemów interpretacyjnych proces certyfikacji elementów infrastruktury jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia  tego celu – podkreślali uczestnicy dzisiejszej konferencji pt. „Interoperacyjność kolei w Polsce”, która odbyła się 17 lutego 2016 r.  w ramach cyklu „Debat z Kurierem”. – Nie Read more about Interoperacyjność kolei w Polsce[…]

Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 – nowe szanse, stare problemy branży transportowej?

W czwartek, 3 września w warszawskim hotelu Le Regina odbyła się „Debata z Kurierem”. Spotkanie, zorganizowane przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego”, poświęcone było perspektywom finansowym na lata 2014-2020 w rozwiązaniu problemów branży transportowej. Na początku spotkania Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformował, że wciąż wiele projektów z poprzedniej perspektywy nie jest jeszcze formalnie Read more about Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 – nowe szanse, stare problemy branży transportowej?[…]

Maszyny budowlane na kolei

W ramach cyklu spotkań „Lunch z Kurierem”, organizowanych przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego”, odbyła się debata poświęcona maszynom budowlanym wykorzystywanym do remontów, modernizacji i utrzymania linii kolejowych. Jak wygląda sytuacja z przetargami na utrzymanie linii? Czy wykonawcy dysponują odpowiednim sprzętem? Czy będą ogłaszane przetargi? Czy PKP PLK będzie w stanie utrzymywać je we własnym zakresie? Read more about Maszyny budowlane na kolei[…]