Problemy certyfikacji
w transporcie – tabor kolejowy

NAJBLIŻSZE DEBATY Z KURIEREM

Wrzesień – Fundusze unijne na zakup taboru kolejowego
Październik – Transport kolejowy – ochrona danych w cyberprzestrzeni
Listopad – Integracja kolei z pozostałymi środkami transportu

PATRONATPARTNERZY DEBATY

Debata z Kurierem to platforma integrująca przedstawicieli sektora transportowego i miejsce inicjowania konkretnych działań na rzecz poprawy i rozwoju branży. Celem debaty jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach trudnych, ale kluczowych.